Usługi Inspektora Ochrony Danych

HomeUsługi Inspektora Ochrony Danych

Prowadzimy stały nadzór i wspomagamy naszych Klientów jako Inspektorzy Ochrony Danych - IOD (Osobowych)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie RODO podmioty które:

a) przetwarzania dokonują organ lub podmiot publiczny, z wyjątkiem sądów w zakresie sprawowania przez nie wymiaru sprawiedliwości;

b) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą skalę; lub

c) główna działalność administratora lub podmiotu przetwarzającego polega na przetwarzaniu na dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1, oraz danych osobowych dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa, o czym mowa w art. 10.

MUSZĄ WYZNACZYĆ OSOBĘ (wybrać firmę) DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA OCHRONY DANYCH.

Mamy bardzo duże doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa od strony prawnej oraz technicznej. To unikalne połączenie pozwala nam świadczyć usługi IOD w sposób kompleksowy i dla przepisów prawa dobierać najbardziej skuteczne oraz najlepsze rozwiązania techniczne.

Zawsze staramy się dobierać rozwiązania w sposób adekwatny do potrzeb, co oznacza, że wiele z naszych propozycji nie wymaga nakładów finansowych.

Ochronimy Cię od kar oraz zadbamy o bezpieczeństwo we wszystkich wymaganych obszarach.