Testy infrastruktury

HomeTesty infrastruktury

Testy bezpieczeństwa infrastruktury to najlepszy sposób na szybką i sprawną weryfikację zabezpieczeń infrastruktury

W ramach proponowanych przez nas testów technicznych weryfikacji zostaną poddane kluczowe komponenty infrastruktury informatycznej zgodnie z wieloma różnymi scenariuszami oraz metodami służącymi identyfikacji oraz ocenie ryzyka.

Image

Testy styku z Internetem

Dzięki testowi dowiesz się jak bardzo wrażliwa jest Twoja organizacja na próby dostępu do wewnętrznych zasobów z Internetu, czy w ogóle jest to możliwe oraz czy możliwe jest wyłączenie usług dostępnych na styku Twojej sieci z Internetem.

Image

Testy urządzeń sieciowych

Dzięki testowi dowiesz się jak bardzo odporne na próby nieautoryzowanego pozyskania informacje jest każde z weryfikowanych przez nas urządzeń. W celu weryfikacji wykorzystujemy techniki fuzzingu oraz ręczne i automatyczne metody łamania zabezpieczeń. Prócz tego powiemy Ci w jaki sposób dokonać uszczelnienia konfiguracji.

Image

Testy stosowanych haseł

Celem testów jest identyfikacja i eliminacja słabości w zakresie stosowanych haseł. Mimo przyjętej polityki haseł użytkownicy często stosują zabiegi polegające na zarządzaniu hasłem zgodnie z przez siebie przyjętym schematem spełniającym politykę bezpieczeństwa Twojej organizacji. Wykrywamy i eliminujemy słabości haseł oraz złe nawyki ludzi.

Image

Testy sieci LAN

Testy bezpieczeństwa lokalnej sieci komputerowej (LAN – Local Area Network) są kluczowym elementem strategii bezpieczeństwa, bo na ich podstawie dowiesz się w jaki sposób zabezpieczyć sieć przed zidentyfikowanymi oraz najczęściej występującymi zagrożeniami.

Image

Testy Active Directory/LDAP

Testy mają na celu wykrycie słabych punktów w zakresie konfiguracji i dystrybucji reguł biznesowych. Ważnym elementem jest przegląd bezpieczeństwa serwerów utrzymujących AD/LDAP pod kątem dostępności oraz ochrony danych użytkowników (z uwzględnieniem naruszeń ochrony danych osobowych – RODO).

Image

Testy antywirusów

Antywirusy są wykorzystywane powszechnie, ale większość z nas przy wyborze nie bada ich skuteczności. Czasem zdarza się, że pojawi się ranking, któremu musimy wierzyć. Weryfikujemy skuteczność antywirusa poprzez preparowanie różnego rodzaju danych symulujących oprogramowanie złośliwe.

Image

Testy sieci bezprzewodowych

Celem testu jest wykrycie anomalii w celu ustalenia zagrożeń wynikających ze możliwości pozyskania danych w sposób nieautoryzowany, stosowanych zabezpieczeń autoryzacji, pożądanego zasięgu sieci, mocy oraz charakterystyki propagacji sygnału, jakości i stabilności transferu danych.

Image

Testy UTM/Firewall

Testy polegają na zbadaniu skuteczności urządzeń służących ochronie i filtrowaniu ruchu. Ponieważ oczekujemy najwyższej skuteczności tych urządzeń ich konfiguracja jest kluczowa w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakresie filtrowania ruchu, wydajności, prawidłowości reguł biznesowych.

Image

Hardening infrastruktury

Usługi hardeningu polegają na weryfikacji wielu różnych elementów infrastruktury: sprzętu sieciowego, serwerów, systemów operacyjnych, usług systemowych i sieciowych w celu podwyższenia odporności na ataki przez eliminację podatności oraz błędów w konfiguracji.