Szkolenia

HomeSzkolenia

Warsztat: Jak wdrożyć RODO? - środki prawne, organizacyjne i techniczne

Głównym tematem warsztatu jest przekazanie rozwiązań umożliwiających spełnienie przepisów RODO w zakresie zgodnego z prawem przetwarzania  przetwarzania danych osobowych oraz ochrona przed nieuprawnionym pozyskaniem informacji.

Na warsztatach poruszone zostaną również sposoby zabezpieczania danych w przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia naruszenia danych oraz omówione zostaną metody ochrony przeciwko próbom wykradania danych.

Ważnym elementem warsztatu jest przedstawienie środków organizacyjnych i technicznych umożliwiające spełnienie zapisów RODO.

Szczegóły szkolenia

9:00 – 9:15

Podstawy RODO – czym jest ustawa, jak powstała, dlaczego powstała.

9:15 -10:55

Zasady przetwarzania danych osobowych:

 • legalności
 • celowości
 • rzetelności i przejrzystości,
 • adekwatności
 • prawidłowości
 • czasowości
 • rozliczalności
 • poufności
 • rozliczalności

10:55 – 11:10

Przerwa

11:10 – 13:00

Techniczne aspekty realizacji:

 • Prawo do bycia zapomnianym
 • Prawo dostępu do danych osobowych
 • Prawo do przenoszenia danych
 • Rejestracji zbiorów danych osobowych,
 • Rejestracja naruszeń,
 • Weryfikacja wiarygodności dostawców/wykonawców

13:00 – 13:30

Omówienie najczęściej występujących metod nieautoryzowanego pozyskania danych oraz występujących zagrożeń poparte przykładami z Polski i ze Świata.

 • Czym jest socjotechnika?
 • Ciekawość to pierwszy stopień do piekła.
 • Co to jest malware?
 • Co to jest ransomware?
 • Jak się bronić?

13:30 – 14:00

Omówienie miejsc organizacji oraz kategorii informacji, które należy chronić, aby zminimalizować ryzyko kary finansowej RODO.

Zdecydowanie zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia danych, a tym samym kar finansowych lub innych konsekwencji.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozyskują wiedzę i doświadczenie w zakresie środków organizacyjnych oraz technicznych, która obniża koszta wdrożenia tych elementów ochrony w organizacji, którą reprezentują.

Szkolenie potwierdza dbałość i doskonalenie organizacji oraz ludzi w zakresie ochrony danych.

Szkolenie dedykowane dla osób pragnącym poznać metody oraz możliwości w zakresie ochrony danych oraz bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem RODO.

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wiedzy technicznej, ale powinni mieć wiedzę na temat posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z przeglądarki oraz pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

Szkolenie ma charakter dedykowany. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia szkolenia.

Szkolenie prowadzą nasi trenerzy, którzy posiadają co najmniej 10 letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa od strony formalno-prawnej oraz technicznej.

Nasi trenerzy posiadają certyfikaty:

 • ISO 27001 Auditor,
 • OSCP (Offensive Security Certified Professional),
 • CEH (Certified Ethical Hacker).

Socjotechnika w służbie bezpieczeństwa, czyli sztuka obrony przed własnymi słabościami

Głównym tematem szkolenia jest omówienie technik obrony oraz metod wykorzystywanych do pozyskiwania informacji w sposób, który powszechnie nazywamy oszukiwaniem.

Naszym zdaniem to zdecydowanie więcej: socjotechnika to sztuka przekonania ludzi do podjęcia działań, których bez naszej perswazji ta osoba by nie zrobiła i w tym celu wcale nie trzeba oszukiwać. Socjotechnika to również połączenie sprytu, inteligencji, elokwencji oraz dar, który posiadają nieliczni z nas.

Być może jesteś jedną z tych osób, a jeżeli nie to na tym szkoleniu dowiesz się jak nie ulegać „czarom i magii” 🙂

Szczegóły szkolenia

9:00 – 9:15

Socjotechnika – czym jest a czym nie jest

9:15 -10:55

Socjotechnika – sztuka perswazji

Socjotechnika w otaczającym nas świecie – prasa, radio, telewizja, Internet ale również Pani w mięsnym i Pan w Kebabiarni.

10:55 – 11:10

Przerwa

11:10 – 13:00

Jak działają przestępcy – czyli słów kilka na temat manipulacji

Przykłady znanych ataków socjotechnicznych z życia wziętych

13:00 – 14:30

Dlaczego metody przestępców działają?

Jak się bronić?

Szkolenie dedykowane dla osób pragnących poznać metody oraz możliwości w zakresie obrony przed socjotechnicznymi metodami pozyskiwania informacji.

Uczestnicy szkolenia nie muszą posiadać wiedzy technicznej, ale powinni mieć wiedzę na temat posługiwania się pocztą elektroniczną, korzystania z przeglądarki oraz pakietu biurowego (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny).

Szkolenie ma charakter dedykowany. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia szkolenia.

Szkolenie prowadzą nasi trenerzy, którzy posiadają co najmniej 10 letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa od strony formalno-prawnej oraz technicznej.

Nasi trenerzy posiadają certyfikaty:

 • ISO 27001 Auditor,
 • OSCP (Offensive Security Certified Professional),
 • CEH (Certified Ethical Hacker).

Zdecydowanie zwiększa się świadomość osób oraz ich odporność na ataki socjotechniczne i jednocześnie zmniejsza się prawdopodobieństwo wystąpienia naruszenia danych, a tym samym kar finansowych lub innych konsekwencji.

Osoby biorące udział w szkoleniu pozyskują wiedzę i doświadczenie w zakresie czynnej ochrony przed działaniami mającymi na celu pozyskanie niejawnych informacji.

Szkolenie potwierdza dbałość i doskonalenie organizacji oraz ludzi w zakresie ochrony danych oraz ludzi.