Ochrona danych

HomeOchrona danych

Chronimy dane nie tylko osobowe, ale również te, które uznajemy za istotne dla celów ochrony interesów naszych Klientów.

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urzęd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Efigo Sp. z o.o.  z siedzibą Katowicach 40-064 ul. Staromiejska 6/10D zwaną dalej ADO.
 2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązków umożliwiających wykonywanie zadań ADO na podstawie Artykułu 6 pkt. 1 lit. f RODO.
 3. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Marcelina Tynda iod@efigo.pl.
 4. Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie cofnąć dobrowolnie wyrażone zgody
 5. Cofnięcie zgody nie będzie oznaczało przerwania przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w procesach zainicjowanych przed jej wycofaniem.
 6. W celu realizacji zadań statutowych, ADO wykonuje je na podstawie obowiązujących przepisów prawa i przetwarza w granicach prawa.
 7. ADO nie może usunąć danych osobowych, które wymagane są do realizacji nałożonych na niego obowiązków.
 8. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub innym, uprawnionym organom. 
 9. Dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych, które zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 12. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00.
 13. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.