Nasze kompetencje

HomeNasze kompetencje

Offensive Security Certified Professional (OSCP)

to najbardziej rozpoznawalny certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności w zakresie testów penetracyjnych oraz wiedzy o bezpieczeństwie.

Aby zdobyć certyfikat konieczne jest:

  • zaliczenie szkolenia OSCP z wynikiem pozytywnym,
  • zaliczenie 24-godzinnego testu praktycznego na rzeczywistym środowisku, w którym należy odnaleźć przynajmniej 70% podatności,
  • wykorzystać odnalezione podatności w celu pozyskania jak największej ilości danych.

Wynik testu oceniany jest przez najwyższej klasy specjalistów w zakresie testów penetracyjnych.

Ten certyfikat od wielu lat posiadają nasi praktycy - pentesterzy

Certified Ethickal Hacker (CEH)

Certyfikat uzyskuje się dzięki wykazanie się wiedzą na temat oceny bezpieczeństwa systemów informatycznych poprzez wyszukiwanie słabych punktów w systemach docelowych, przy użyciu tej samej wiedzy i narzędzi co agresor, ale w legalny i zgodny z prawem sposób.

Wiedzę tę ocenia się, odpowiadając na pytania wielokrotnego wyboru dotyczące różnych technik i narzędzi hakerskich. Certyfikacja jest pierwszym krokiem dla egzaminu C | EH (Practical), który jest nieco podobny do OSCP.

Ten certyfikat od wielu lat posiadają nasi praktycy - pentesterzy