Audyty bezpieczeństwa

HomeAudyty bezpieczeństwa

Weryfikacja procedur i procesów, wystarczalności zasobów ludzkich, wiedzy, ciągłości działania

Audyty bezpieczeństwa mają na celu weryfikację funkcjonujących procedur bezpieczeństwa w obszarze technicznym, organizacyjnym i formalnym. W ramach audytu prowadzimy analizę dokumentacji oraz procedur istniejących u naszego Klienta w stosunku do ich egzekwowania w środowisku rzeczywistym.

Audyty bezpieczeństwa prowadzone są w oparciu o wybrane elementy norm ISO serii 27000 oraz 31000, co umożliwia objęcie szerokiego spektrum zagadnień.

W celu przeprowadzenia audytu wykorzystujemy kilka tysięcy zadań audytorskich dotyczących obszaru fizycznego (budynki, CCTV, SKD, Alarmy, SCADA, BMS), organizacyjnego (struktura organizacyjna, sukcesja pracowników, zastępowalność, interesariusze, role kluczowe) oraz formalnego (procedury, procesy, regulaminy, rozporządzenia, ustawy).

Audyty mogą obejmować jedynie wybrane obszary, co umożliwia Klientowi weryfikację wyników w różnych obszarach oraz ocenę naszej skuteczności.